Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12345678910 > >>

Тело в творческом восприятии двух классиков жанра авторской песни — Александра Галича и Владимира Высоцкого

AbstractDownload articleDownload article

Alexander Galich, Vladimir Vysotsky, an author’s song, the flesh, death, illness, cannibalism

Як тіло словом стало: "міфологія тілесності" в українській постмодерній прозі

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian postmodern prose, a human body, archetypal and mythological motifs, aspects of birth and death

Smrť v literatúre pre deti a mládež

AbstractDownload articleDownload article

death, religion, philosophy, death education

Sen w strategii literackiej i ideologicznej (na wybranych przykładach z serbskiej hagiografii)

AbstractDownload articleDownload article

dream, falling asleep, leaving, motif, literature, ideology, Serbian hagiography, text, life, death, miracles

„Międzyświaty”, zaułki i przestworza. Oniryczna proza Damira Miloša — Nabukodonozor i Otok snova

AbstractDownload articleDownload article

sleep, dream, death, myth, Damir Miloš, Nabuchodonozor, The Island of Dreams

Przeplatanie się motywów śmierci i snu w powieści Jana Balabána Zeptej se táty

AbstractDownload article

Jan Balabán, death, dream, religion, psychoanalysis, biblical symbolism

Śmierć Boga i historiozofia w polskim dyskursie naukowym

AbstractDownload articleDownload article

death of God, Nietzsche, nihilism, immoralism, atheism, existentialism, “Philosophy Festival”

Wojna a natura ludzka. Rozważania Zygmunta Freuda

AbstractDownload articleDownload article

Freud, war, anthropology, human nature, death drive (Thanatos), life instinct (Eros), culture

Pomnik tych, co zostali w górach

Download articleDownload article

alpinizm, śmierć, pamięć, kult, alpinism, death, memory, cult

„В уровень с годами”: к проблеме геронтологической рефлексии позднего Вяземского

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.7

AbstractDownload articleDownload article

Petr Vyazemsky, “poetry of old age”, gerontology reflection, problems of “extended” life, death and immortality, Piotr Wiaziemski, „poezja starości”, refleksja gerontologiczna, problemy „przedłużonego” życia, śmierci i nieśmiertelności

Отношение к собственной старости в дневниках Ивана Бунина

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.12

AbstractDownload articleDownload article

Ivan Bunin, diary, senility, death, memory, І.О. Бунін, щоденник, старість, смерть, пам’ять

Starość i stary człowiek w poezji Nikołaja Zabołockiego. Kilka spostrzeżeń

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.16

AbstractDownload articleDownload article

old age, life, death, immortality, nature philosophy, Russian cosmism, старость, жизнь, смерть, бессмертие, натурфилософия, русский космизм

Go to page: 12345678910 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout