Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Multimedia development of PSBs: A challenge for the Nordic Media Systems

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Norway, Sweden, Denmark, Finland, public service broadcasting, media policy, Internet, digital media, multimedia

En torno a la actualidad política en el auto sacramental calderoniano: la reina Cristina de Suecia lee a San Agustín en La protestación de la fe de Pedro Calderón de la Barca

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

baroque drama, Calderón, auto sacramental, La protestación de la fe, Christina of Sweden

La cifra de Antonio Pimentel de Prado, embajador de Espana en Suecia de la mitad del siglo XVII

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Spain, Sweden, diplomatic relations, ciphers, 17th century

Juan Ramón como precursor de la minificción. Análisis del género de Cuentos largos

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Juan Ramón Jiménez — antecedents — short stories — genre theory

Uwierzytelnianie odpisów dokumentów w postępowaniu administracyjnym

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

official document, document authentication, authentication of credentials, certified copy of the document, summary of the document

Drugie exposé Donalda Tuska, czyli próba utrzymania władzy. Strategie perswazyjne

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

policy statement, persuasion, power, prime minister, credence, positive image, sense of community

Precedensowy charakter uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.20.3

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

prawo precedensowe, działanie precedensów, źródła prawa, precedensy, orzecznictwo sądowe, zamknięty katalog źródeł prawa, wykładnia prawa, współczesne przemiany w stosowaniu prawa, prawotwórcza rola sądów administracyjnych, prawo sędziowskie, uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, precedent law, action precedents, source of law, precedents, jurisprudence, closed catalog of law sources, interpretation of the law, modern transformations in the use of law, law making rol e of administrative courts, court law, judge law, resolutions of the Supreme Administrative Court

Konceptualizacja wrażeń słuchowych w języku polskim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1169.36.7

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

poetic language, precedent phenomenon, text-forming unit, stylistic unit

Status sufiksów „-er-” i „-or-” w formach liczebnikowych w języku chorwackim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.10

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

standard Croatian language, collective numerals, normative publications, language policy, linguistic purism, hrvatski standardni jezik, brojevne izvedenice, normativni priručnici, jezična politika, jezični purizam

Benamingen van dieren in de Nederlandse en in de Tsjechische vaste adjectivische vergelijkingen in de spiegel van de geschreven corpora

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/8060-0716.27.4

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

similes, animal names, Czech, Dutch, Corpus Hedendaags Nederlands, Czech National Corpus, frequency

Sprzedaż konsumencka w Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów i w kodeksie cywilnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.112.16

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

sprzedaż konsumencka, Konwencja wiedeńska, międzynarodowa sprzedaż towarów, umowa sprzedaży, kodeks cywilny, consumer sales, CISG, contracts for the international sale of goods, contract of sale, civil code

Le mythe de Paul et Virginie à travers trois romans francophones de l’océan Indien

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665.65.14

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Loys Masson, Le Clézio, Georges Azéma, literary myth, Creole, Eden, colonial

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy