Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Multimedia development of PSBs: A challenge for the Nordic Media Systems

AbstractDownload articleDownload article

Norway, Sweden, Denmark, Finland, public service broadcasting, media policy, Internet, digital media, multimedia

En torno a la actualidad política en el auto sacramental calderoniano: la reina Cristina de Suecia lee a San Agustín en La protestación de la fe de Pedro Calderón de la Barca

AbstractDownload articleDownload article

baroque drama, Calderón, auto sacramental, La protestación de la fe, Christina of Sweden

La cifra de Antonio Pimentel de Prado, embajador de Espana en Suecia de la mitad del siglo XVII

AbstractDownload articleDownload article

Spain, Sweden, diplomatic relations, ciphers, 17th century

Juan Ramón como precursor de la minificción. Análisis del género de Cuentos largos

AbstractDownload articleDownload article

Juan Ramón Jiménez — antecedents — short stories — genre theory

Uwierzytelnianie odpisów dokumentów w postępowaniu administracyjnym

AbstractDownload articleDownload article

official document, document authentication, authentication of credentials, certified copy of the document, summary of the document

Drugie exposé Donalda Tuska, czyli próba utrzymania władzy. Strategie perswazyjne

AbstractDownload articleDownload article

policy statement, persuasion, power, prime minister, credence, positive image, sense of community

Precedensowy charakter uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.20.3

AbstractDownload articleDownload article

prawo precedensowe, działanie precedensów, źródła prawa, precedensy, orzecznictwo sądowe, zamknięty katalog źródeł prawa, wykładnia prawa, współczesne przemiany w stosowaniu prawa, prawotwórcza rola sądów administracyjnych, prawo sędziowskie, uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, precedent law, action precedents, source of law, precedents, jurisprudence, closed catalog of law sources, interpretation of the law, modern transformations in the use of law, law making rol e of administrative courts, court law, judge law, resolutions of the Supreme Administrative Court

Konceptualizacja wrażeń słuchowych w języku polskim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1169.36.7

AbstractDownload articleDownload article

poetic language, precedent phenomenon, text-forming unit, stylistic unit

Status sufiksów „-er-” i „-or-” w formach liczebnikowych w języku chorwackim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.10

AbstractDownload articleDownload article

standard Croatian language, collective numerals, normative publications, language policy, linguistic purism, hrvatski standardni jezik, brojevne izvedenice, normativni priručnici, jezična politika, jezični purizam

Benamingen van dieren in de Nederlandse en in de Tsjechische vaste adjectivische vergelijkingen in de spiegel van de geschreven corpora

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/8060-0716.27.4

AbstractDownload articleDownload article

similes, animal names, Czech, Dutch, Corpus Hedendaags Nederlands, Czech National Corpus, frequency

Le mythe de Paul et Virginie à travers trois romans francophones de l’océan Indien

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665.65.14

AbstractDownload articleDownload article

Loys Masson, Le Clézio, Georges Azéma, literary myth, Creole, Eden, colonial

Między roszadą a niebytem. Milana Kundery wadzenie się ze śmiercią

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.29

AbstractDownload articleDownload article

being-to-death, ellipsis, castling move, extension, excedence, non-existence, směřování ke smrti, elipsa, rošáda, extenze, excedence, nebyti

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout