Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Errand boy or entrepreneur? Journalists’ expectations of their future roles in Finland

AbstractDownload articleDownload article

journalistic roles, expectations, legitimacy, media convergence, Finland

Obowiązek szkolny sześciolatka i jego codzienność jako wyzwanie edukacyjne — na tle reformy edukacji de lege lata i de lege ferenda

AbstractDownload articleDownload article

educational reality, educational challenge, school reform, right to education, compulsory education for a child at the age of 6, primary school, social expectations, освітня буденні, освітній виклик, реформа освіти, право до навчання, шкільний обов’язок, шкільний обов’язок шестирічної дитини, початкова школа, суспільні очікування

Potencjalne kierunki zmian w zakresie wychowania przedszkolnego w świetle oczekiwań rodzin

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.24.9

AbstractDownload articleDownload article

instytucjonalne i alternatywne formy wychowania przedszkolnego, przedszkola publiczne, oczekiwania rodzin, institutional and alternative forms of pre-school education, public pre-school institutions, family expectations

Sharp bounds on the expectations of linear combinations of kth records expressed in the Gini mean difference units

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0208-4147.38.1.3

AbstractDownload articleDownload article

Expectation, Gini mean difference, sharp bound, kth record

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout