Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Analiza ekonomiczna polskiej reformy emerytalnej z 2013 r.

AbstractDownload articleDownload article

social security system, pensions, pay-as-you-go system, private pension funds, Polish private pension funds, Polish pension reform, Polish pension reform of 2013, ZUS, FUS, OFE, Open Pension Funds, pension system in Poland

legal interpretation, rational legislator, postmodernism, modernity, deconstructionism

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.320.12

AbstractDownload articleDownload article

refuse treatment, doctor’s rights, patient’s rights, doctor–patient relationship, patient’s behavior.

Code-switching w wypowiedziach użytkowników innosłowiańskich gwar przesiedleńczych w Rosji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.33

AbstractDownload articleDownload article

Slavic immigrant dialects in Russia, language contact, interlanguage influence, code-switching and code-mixing, fused lect, славянские переселенческие говоры в России, языковой контакт, межъязыковая интерференция, переключение и смешение кодов, смешанный идиом

Heavy-traffic approx­imations for a layered network with limited resources

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0208-4147.37.2.15

AbstractDownload articleDownload article

Layered queueing network, limited processor sharing, fluid model, diffusion approximation, heavy traffic

Wzniosłe i cielesne pożywienie w sztuce jedzenia i nie-jedzenia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.2.5

AbstractDownload articleDownload article

abject, sublime, dada, fusion cuisine, molecular cuisine, Mother’s body, conceptualism, abiekt, wzniosłość, dada, kuchnia fusion, kuchnia molekularna, ciało Matki, konceptualizm

Nadużycie pozycji dominującej przez wykonywanie praw własności intelektualnej w prawie konkurencji Unii Europejskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.37

AbstractDownload articleDownload article

abuse of dominant position, refusal to license, intellectual property rights, nadużycie pozycji dominującej, odmowa udzielenia licencji, prawa własności intelektualnej

Die sexuellen Neurosen unserer Eltern von Lukas Bärfuss und die Frage nach der Tabuisierung von Sexualität

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.143.4

AbstractDownload articleDownload article

Swiss German literature, Bärfuss, tabu, sexuality, Schweizer Literatur, Sexualität

Zum Bewerten in ausgewählten fußballbezogenen Internetkommentaren

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.143.13

AbstractDownload articleDownload article

football, internet comment, expressing judgements, emotions, intensification, Fußball, Internetkommentar, Bewerten, Emotionen, Intensivum

Wyłączenie od zeznawania i prawo odmowy zeznań w rzymskim procesie karnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.325.2

AbstractDownload articleDownload article

testimony of witnesses, right to refuse to testify, taking of evidence in criminal cases, testimonium, testes excepti, testes interdicti, Zeugenaussagen, das Recht auf Verweigerung der Aussage, Beweisaufnahme in Strafsachen

Finiteness of entropy for granular media equations

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0208-4147.39.1.5

AbstractDownload articleDownload article

Granular media equation, McKean–Vlasov diffusion, Wasserstein distance, functional inequalities, entropy

Performatywne misje simius sapiens. Coco Fusco na Planecie Małp

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.2-3.7

AbstractDownload articleDownload article

performance art, primacy, documentation and visualization strategies in performance art, Coco Fusco

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout