Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Ernesto Giménez Caballero en la guerra civil: la inmolación del intelectual

AbstractDownload articleDownload article

fascism, the Spanish nationalism, the civil war, the Franco regime

Patti Lateranensi. Un accordo tra lo Stato Fascista e la Santa Sede

AbstractDownload articleDownload article

Italy, Vatican, Holy See, Fascism, Lateran Treaties

Analiza komparatystyczna współczesnego nacjonalizmu państw Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej

AbstractDownload articleDownload article

nationalism, ethnocentrism, Occidentalism, neo-fascism, xenophobia

Elementy tradycji ustaszowskiej i ich znaczenie w procesie kształtowania się chorwackiej tożsamości narodowej po rozpadzie Socjalistycznej Federalnej Republiki Jugosławii

AbstractDownload articleDownload article

Croatia, Ustaše, Ante Pavelić, Franjo Tuđman, totalitarianism, Fascism, Nazism

Recenzja: O relacjach między konserwatyzmem a faszyzmem: „Pro Fide Rege et Lege”

AbstractDownload articleDownload article

Pro Fide Rege et Lege, conservatism, Fascism, totalitarianism, nationalism

Wspomnienie Profesora Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza

AbstractDownload articleDownload article

Fascism, totalitarianism, political and legal doctrines, Italy, Kozub-Ciembroniewicz

Faszyzm, lewica, konserwatyzm

AbstractDownload articleDownload article

Fascism, political left, conservatism, United States

Recenzja: Czy Mussolini był butny? Refleksje wokół pewnej biografii Benita Mussoliniego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.1.5

AbstractDownload articleDownload article

Benito Mussolini, fascism, Italian Social Republic, Göran Hägg

Polityka wyznaniowa w myśli austriackiej Partii Chrześcijańsko-Społecznej w latach 1918−1934

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.21.3

AbstractDownload articleDownload article

Austria, Austrofascism, authoritarianism, Christian democracy, political science of religion, religious policy, Austria, austrofaszyzm, autorytaryzm, chrześcijańska demokracja, politologia religii, religioznawstwo polityczne, polityka wyznaniowa

„Klatka Ezry”. Między poezją a polityką

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.3.4

AbstractDownload articleDownload article

Fascism, anti-Semitic, Ideology and literature, Culture, Economy

Złudne nieuwikłanie. III Rzesza w interpretacji antyfaszystowskiej — casus NRD

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.3.5

AbstractDownload articleDownload article

Antifascism, GDR, Third Reich, Holocaust, illusion, propaganda

Vivere est cogitare. Szkic o dorobku naukowym prof. Marii Zmierczak

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.4.2

AbstractDownload articleDownload article

Maria Zmierczak, liberalism, fascism, nazism, totalitarianism, rule of law, political and legal doctrines

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout