Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Godefroyowie herbu własnego – zarys dziejów polskiej gałęzi rodu w XVIII–XIX wieku

Download article

Godefroyowie, asymilacja, wiek XVIII, wiek XIX

Transfert interlinguistique et intersémiotique d’Oscar et la dame rose d’Éric-Emmanuel Schmitt: Dieu aux yeux d’un jeune malade

AbstractDownload articleDownload article

interlingual translation, intersemiotic translation, Oscar and the Lady in Pink, image of God, novel, theatrical adaptation

Rola flexicurity w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym

AbstractDownload articleDownload article

elastyczność, bezpieczeństwo, godzenie życia zawodowego z rodzinnym, flexibility, security, work-life balance

Artykuł publicystyczny w tygodnikach społeczno-politycznych. O kilku dualizmach

AbstractDownload articleDownload article

feature article, feature journalism, style, arguability, temporality, abstractness, concreteness, socio-political journal, opinion journal, artykuł publicystyczny, publicystyka, styl, argumentacyjność, temporalność, abstrakcyjność, konkretność, tygodnik społeczno-polityczny, tygodnik opinii

Śmierć Boga i historiozofia w polskim dyskursie naukowym

AbstractDownload articleDownload article

death of God, Nietzsche, nihilism, immoralism, atheism, existentialism, “Philosophy Festival”

Примирение непримиримого в личности и культуре. Владислав Ходасевич и Марина Цветаева

AbstractDownload articleDownload article

Bóg, poezja, kultura, ojczyzna, pojednanie, God, poetry, culture, homeland, reconciliation

„Einer bricht in dich ein!“ Das Mensch-Gott-Verhältnis in der Novelle Riverside von Patrick Roth

AbstractDownload articleDownload article

Novelle, Literatur, Theologie, Gott, Patrick Roth, short story, literature, theology, God

Przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi obwodowej — aspekty prawne

AbstractDownload articleDownload article

transplantacja allogeniczna, macierzyste komórki krwiotwórcze, krew obwodowa, zgoda, dawca, biorca, allogeneic transplantation, hematopoietic stem cell, peripheral blood, consent, donor, recipient

„Mythopoeia” and „Quenta Silmarillion” by J.R.R. Tolkien — God, Faith, Freedom, and the Second Coming

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.22.2

AbstractDownload articleDownload article

Mythopoeia J.R.R. Tolkiena, Quenta Silmarillion J.R.R. Tolkiena, J.R.R. Tolkien, H. Broch, Bóg, wiara, wolność, Paruzja, Mythopoeia by J.R.R. Tolkien, Quenta Silmarillion by J.R.R. Tolkien, J.R.R. Tolkien, God, faith, freedom, the Second Coming

Two queues with random time-limited polling

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0208-4147.37.2.4

AbstractDownload articleDownload article

Polling model, workload decomposition, heavy traffic, heavy tail asymptotics, singular perturbation analysis, timescale separation, geometric ergodicity

Między wzniosłością a upodleniem. Obrazowanie oraz znaczenie śmierci w fantasy przygodowej i mitopoetyckiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.6

AbstractDownload articleDownload article

literatura fantasy, fantasy przygodowa, fantasy mitopoetycka, śmierć w literaturze, literatura popularna, J.R.R. Tolkien, R.E. Howard, U.K. Le Guin, F. Leiber, fantasy literature, sword and sorcery, mythopoeic fantasy, death in literature, popular literature, J.R.R. Tolkien, R.E. Howard, U.K. Le Guin, F. Leiber

Minirefleksje nad maksikwestiami, czyli o aksjologicznych aspektach praworządności

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.15

AbstractDownload articleDownload article

axiology of law, law and order, dignity, freedom, equality, justice, value, aksjologia prawa, praworządność, godność, wolność, równość, sprawiedliwość, wartość

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout