Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Językowe wyznaczniki perswazji w polskich przekładach przemówień Václava Havla lat dziewięćdziesiątych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Havel, persuasion, speeches, Polish language, Czech language, Havel, perswazja, przemówienia, język polski, język czeski

Rewolucja porzucona przez własne dzieci, czyli o paradoksie niepolitycznej polityki widzianym z Polski

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Velvet Revolution, 1989, Václav Havel, dissidents, political system reconstruction, Solidarity, unpolitical politics, Parallel Polis, Autumn of Nations, Sametová revoluce, 1989, Václav Havel, disent, rekonstrukce politického systému, Solidarita, nepolitická politika, paralelní polis, Podzim Národů

Václav Havel v Polsku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Václav Havel, personality, work, dramaturgy, essays, Václav Havel, osobowość, dzieło, dramaturgia, eseje

Moc bezmocných jako legitimizační vyprávění

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Václav Havel, The Power of the Powerless, mythology, story of legitimation, narratology, Václav Havel, Moc bezmocných, Mytológie, legitimizačné vyprávanie, naratológia

Obraz stáří v moralitách raného novověku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.37

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

early modern period, human age, moralizing treatises, Bartoloměj Paprocký from Hloholy, Nathanael Vodňanský from  Uračov, Havel Žalanský Phaëton, wczesna nowożytność, starość, moralitety, Bartoloměj Paprocký z  Hlohol, Nathanael Vodňanský z  Uračova,

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy