Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

From national to transnational and back: Memorial sites in transition

AbstractDownload articleDownload article

memorial sites, transnationalization of memory, Holocaust, miejsca pamięci, transnacjonalizacja pamięci, Holokaust

Zapiski z „Miasta Umarłych”. Obóz koncentracyjny Jasenovac i Stara Gradiška w literackich narracjach tanatologicznych i dyskursie pamięci obszaru postjugosłowianskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.43

AbstractDownload articleDownload article

thanatology narratives, Holocaust testimonies, death, collective memory, konclogor: Jasenovac/Stara Gradiška, tanatološke naracije, svjedočenja o Holokaustu, smrt, kolektivno pamćenje, konclogor: Jasenovac/Stara Gradiška

Ciało, trup, śmierć w utworze Götz i Meyer Davida Albahariego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.47

AbstractDownload articleDownload article

David Albahari, Serbia, Holocaust, Belgrade, death, camp, David Albahari, Srbija, Holokaust, Beograd, smrt, logor

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout