Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Uwarunkowania rozwoju polityki społecznej II Rzeczypospolitej Polskiej w  świetle ustawodawstwa międzynarodowego i konstytucji marcowej

AbstractDownload articleDownload article

social policy, social services, International Labour Organization, the March Constitution of Poland, Treaty of Versailles

O misji inspekcji pracy w świetle unormowań Międzynarodowej Organizacji Pracy — wybrane uwagi

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.118.3

AbstractDownload articleDownload article

inspekcja pracy, Międzynarodowa Organizacja Pracy, źródła prawa, modele inspekcji pracy, zadania inspekcji pracy, labour inspection, International Labour Organization, sources of law, labour inspection models, labour inspection tasks

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout