Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Basel III as a new global paradigm of bank regulatory standard

AbstractDownload articleDownload article

Basel III regulatory, capital requirements, capital ratio, Basel III impact, LCR, NFSR, Regulacja Bazylei III, wymogi kapitałowe, wskaźnik kapitałowy, wpływ Bazylei III

Metody pomiaru kapitału społecznego jako podstawowego zasobu społeczeństwa obywatelskiego

AbstractDownload articleDownload article

kapitał społeczny, metody pomiaru, wskaźniki pomiaru kapitału społecznego, struktury społeczne, zmienne pomiarowe struktur społecznych, strukturalna analiza sieciowa, perspektywa zorientowana na aktora, social capital, methods of measuring, indicators of social capital, social structures, variables of social capital, structural analysis of networks, actor-oriented perspective

The role of human capital in the EU in the face of the development of the information society

AbstractDownload articleDownload article

information society, information and communications technology, human capital, knowledge-based economy, społeczeństwo informacyjne, technologie informacyjne i komunikacyjne, kapitał ludzki, gospodarka oparta na wiedzy

Unia Europejska wobec paradygmatu inwestycji społecznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.23.7

AbstractDownload articleDownload article

social investment, social policy, human capital, social capital, social activation, evaluation, inwestycje społeczne, polityka społeczna, kapitał ludzki, kapitał społeczny, Unia Europejska, aktywizacja społeczna, ewaluacja

Uchwała zgromadzenia wspólników spółki kapitałowej sprzeczna z ustawą

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.30

AbstractDownload articleDownload article

resolution of the shareholders’ meeting, company, legal act, uchwała zgromadzenia wspólników, spółka kapitałowa, czynność prawna

Obowiązek wniesienia wkładu w spółkach osobowych. Uwagi krytyczne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.25.4

AbstractDownload articleDownload article

partnerships, contributions, obligations, capital, spółki osobowe, wkład, obowiązek, kapitał

The New Prospectus Regulation and the information effi ciency of capital markets in the European Union

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.25.5

AbstractDownload articleDownload article

prospectus obligations, Prospectus Regulation, information efficiency of the capital markets, obowiązki prospektowe, Rozporządzenie Prospektowe, efektywność informacyjna rynków kapitałowych

“He went crazy!”: Sergei Eisenstein prepares the adaptation of "The Capital" by Karl Marx

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.3.5

AbstractDownload articleDownload article

Marxism, Capital, intellectual cinema, James Joyce, marksizm, Kapitał, kino intelektualne

Otwarte Fundusze Emerytalne — przegląd istotnych zmian ustawodawstwa w latach 1999–2019

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.23

AbstractDownload articleDownload article

system emerytalny, filar kapitałowy, OFE, pension system, capital pilar, open pension funds

Pracownicze Plany Kapitałowe jako przykład zastosowania ekonomii behawioralnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.24

AbstractDownload articleDownload article

Pracownicze Plany Kapitałowe, PPK, ekonomia behawioralna, reforma emerytalna, emerytury, oszczędzanie, Employee Capital Plans, PPK, Behavioral economics, pension reform, pensions, saving

The concept of the public company under Polish corporate law

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.29.5

AbstractDownload articleDownload article

public company, listed company, private company, joint-stock company, capital markets, reform, spółka publiczna, spółka notowana, spółka prywatna, spółka akcyjna, rynek kapitałowy, reforma

Share capital in the Polish simple joint-stock company in light of the existing law and proposed European legislation

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.29.6

AbstractDownload articleDownload article

company, limited liability, share capital, simple joint-stock company, Societas Unius Personae, spółka, ograniczona odpowiedzialność, kapitał zakładowy, prosta spółka akcyjna

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout