Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Wpływ Karty Nauczyciela na politykę oświatową samorządów terytorialnych

AbstractDownload articleDownload article

samorząd terytorialny, polityka lokalna, oświata, Karta Nauczyciela, local government, local policy, education, Teachers’ Charter

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout