Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Przestępstwa polityczne w polskiej myśli karnoprawnej doby stanisławowskiej w   świetle prospektów Józefa Szymanowskiego i Józefa Weyssenhoffa

AbstractDownload articleDownload article

Keywords: codification, criminal law, history of law, political crimes

Uwagi o instytucji przedawnienia w projekcie polskiego kodeksu karnego z 1932 roku

AbstractDownload articleDownload article

Keywords: Codification Commission, draft criminal code, statute of limitations, Juliusz Makarewicz

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout