Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

The Relationship between Ambiguity Tolerance and Success in Reading Comprehension in a Foreign Language

AbstractDownload articleDownload article

ambiguity tolerance, reading comprehension, making predictions, skimming, scanning, success in foreign language learning

Поэтика чувственного восприятия в избранных произведениях Чингиза Айтматова и Анатолия Кима

AbstractDownload articleDownload article

sensory perception, mythological thinking, senses, Aitmatov, Kim, percepcja zmysłowa, myślenie mitologiczne, zmysły, Ajtmatow

Zasoby ludzkie w organizacjach pozarządowych. Analiza porównawcza Polski i Ukrainy

AbstractDownload articleDownload article

non-governmental organization, Poland, Ukraine, human resource management, civil engagement, organizacje pozarządowe, zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych, zaangażowanie społeczne, Polska, Ukraina

The issue of crimes committed with some electronic payment devices

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.42.3

AbstractDownload articleDownload article

crime, electronic payment devices, phishing, skimming, SEPA

Obyczajowe skandale polityczne w Polsce — czy tabloidyzacja służy demokracji?

AbstractDownload articleDownload article

skandal, skandalizacja, skandal polityczny, skandal seksualny, skandal obyczajowy, polityka skandalizacji, tabloidyzacja, ewolucja technologiczna, mechanizmy skandalizacji, „erotyczne immunitety”, afera „praca za seks” w Samoobronie, seksafera w olsztyńskim magistracie, Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Kurski, Ryszard Petru, Mateusz Kijowski, Stanisław Pięta, zmiana roli dziennikarzy i publiczności

Rola tradycji konfucjańskich w umacnianiu współczesnego reżimu politycznego Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.26.3

AbstractDownload articleDownload article

Korea Północna, konfucjanizm, reżim, Kim Jong-un, North Korea, Confucianism, regime

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout