Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Nina on the Net. A study of a politician campaigning on social networking sites

AbstractDownload articleDownload article

e-campaigning, Late Modernity, Deliberative Democracy, Political Communication, Social Networking Sites

"Płynna cielesność". Ciało męskiego podmiotu w prozie Jurija Izdryka

AbstractDownload articleDownload article

body, liquidity, postmodernity, Zygmunt Bauman, Yuri Izdryk

Nowe media — nowa komunikacja medialna

AbstractDownload articleDownload article

media communication, information, convergence, post-modernity

Eine Leidensgeschichte in angstvollen Zeiten. Die Frau zwischen „Neu“ und „Alt“ in Gabriele Reuters Roman „Aus guter Familie. Leidensgeschichte eines Mädchens“

AbstractDownload articleDownload article

Bourgeoisie, German Empire, fin de siècle, turn of the century, modernity, illness, nervousness, hysteria, woman, family

Aktualność operatywnego modelu wykładni prawa w obliczu postmodernizmu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.320.11

AbstractDownload articleDownload article

legal interpretation, rational legislator, postmodernism, modernity, deconstructionism

Konstytuowanie bezpieczeństwa w późnonowoczesnym porządku społecznym. Rama koncepcyjna i ilustracja empiryczna

AbstractDownload article

securitology, security system, dimensions of security, objective security, subjective security, military-geopolitical security, sociocultural-economic security, socio-psychological security, societal system, social functions, late modernity, societal well-being, historical memory, patriotism

Émotions et sensibilité : pour une nouvelle perspective des études romanes

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665.65.10

AbstractDownload articleDownload article

Romance philology, modernity, democracy, curricula

Coś więcej niż filozofia sztuki. Wokół Simmlowskich rozważań o Michale Aniele

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.3

AbstractDownload articleDownload article

philosophy of culture, art, aestheticism, tragism, religion, ethics, modernity, filozofia kultury, sztuka, estetyzm, tragizm, religia, etyka, nowoczesność

Garden Palace rozebrany do kości. Sztuka jako anamneza

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.4

AbstractDownload articleDownload article

Crystal Palace, Garden Palace, Jonathan Jones, barrangal dyara, modernity, anamnesis, Kryształowy Pałac, Garden Palace, barrangal dyara, nowoczesność, anamneza

Augusto Del Noce and the problem of totalitarianism

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.40.3.5

AbstractDownload articleDownload article

Augusto Del Noce, totalitarianism, Modernity, Liberty, Giovanni Gentile, Antonio Gramsci

Bitcoin w perspektywie geologii mediów — koniec świata czy koniec kapitalizmu?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.12

AbstractDownload articleDownload article

capitalism, anthropocene, bitcoin, geology of media, Nature, late modernity, cryptocurrency, kapitalizm, antropocen, bitcoin, geologia mediów, Natura, późna nowoczesność, kryptowaluta

Don Quixote unfaithful: Counterculture of failure

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.3.3

AbstractDownload articleDownload article

Don Quixote, film and literature, Orson Welles, Terry Gilliam, culture, modernity, Don Kichot, film i literatura, kultura, nowoczesność

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout