Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

(Nie)obecność Chwylowego. Przyczynek w osiemdziesiątą rocznicę śmierci pisarza

AbstractDownload articleDownload article

Mykola Khvylovy, reception, pamphlets, monographic studies, The Tsar and a Slave to Slyness, Микола Хвылевой, прием, памфлеты, монографические исследования, Царь и раб хитрости

Obraz śmierci masowej w nowelach Mykoły Chwylowego Бараки, що за містом і Я (Романтика)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.8

AbstractDownload articleDownload article

mass death, The Executed Renaissance, Mykola Khvylovy, body, corpse, масова смерть, Розстріляне Відродження, Микола Хвильовий, тіло, труп

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout