Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Sprawozdanie z działalności Sekcji Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN za lata 2008-2009

Download articleDownload article

sprawozdanie, Sekcja Demografii Historycznej KNP PAN

Sprawozdanie z działalności Sekcji Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN za rok 2010

Download articleDownload article

sprawozdanie, Sekcja Demografii Historycznej KNP PAN

Ekstremizm polityczny: nieudana próba delegalizacji Narodowodemokratycznej Partii Niemiec (NPD) w latach 2001–2003 i jej znaczenie dla polskiego porządku prawnego

AbstractDownload articleDownload article

rule of law, NPD, political extremism, special forces, human rights, freedom, totalitarianism, protototalitarianism, democracy.

Rewolucja porzucona przez własne dzieci, czyli o paradoksie niepolitycznej polityki widzianym z Polski

AbstractDownload articleDownload article

Velvet Revolution, 1989, Václav Havel, dissidents, political system reconstruction, Solidarity, unpolitical politics, Parallel Polis, Autumn of Nations, Sametová revoluce, 1989, Václav Havel, disent, rekonstrukce politického systému, Solidarita, nepolitická politika, paralelní polis, Podzim Národů

Exploring of the Role of Teacher’s Input in Fossilization: An Examination of Some Spoken Errors by Albanian Speakers of English

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0301-7966.54.11

AbstractDownload articleDownload article

fossilization, teacher input, spoken errors, Albanian context, classroom practice, input

Kooperatives Übersetzen bei der Filmübersetzung – translationsdidaktische Überlegungen und Erfahrungen

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.141.28

AbstractDownload articleDownload article

Masterstudiengang, Studienprogramm, Translatorik, Kooperatives Übersetzen, audiovisuelle Translation, Film, Untertitelung, Kompetenzen, MA programme, study programme, translation studies, cooperative translation, audio-visual translation, film, subtitling, competence

Zasady orzekania kary ograniczenia wolności — wybrane zagadnienia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.40.3

AbstractDownload articleDownload article

principles of sentencing, obligations of the probation period, deduction from remuneration, unpaid supervised work

Condities op combineerbaarheid. Het geval van de bepaling van de gesteldheid en de PP

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/8060-0716.27.2

AbstractDownload articleDownload article

Dutch, syntax, secondary predicates, NP, PP, syntactic category, syntactic function

Applied theatre in a foreign language environment: The methodology of performance

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.14

AbstractDownload articleDownload article

glottodidactics, theatre, screenplay, telenovela, melodrama, glotodydaktyka, teatr, scenariusz, telenowela, trywialny gatunek Slavica

Quo Vadis Europe? Some thoughts on the European Union social policy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.4.2

AbstractDownload articleDownload article

social politics, societal development, social values, human dignity, solidarity, responsibility, social cohesionpolityka społeczna, rozwój społeczny, wartości spoleczne, godność człowieka, odpowiedzialność, solidarność i spójność społeczna

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout