Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123 > >>

Reconsidering contemporary public relations: Theoretical engagement of practitioners in a communication society

AbstractDownload articleDownload article

public relations theory, public relations practice, professional public relations, types of practitioners, image of public relations

A walk in the public relations field: Theoretical discussions from a social media and network society perspective

AbstractDownload articleDownload article

public relations, network society, changes, professionalism, social media

Paul Styger, archeolog rzymski i profesor warszawski

AbstractDownload articleDownload article

Paul Styger, archeologowie, profesorowie, Warszawa

Figure de rêve ou comment les étudiants se figurent le traducteur

AbstractDownload articleDownload article

translator’s image, translator as a profession

W kwestii kolizji art. 180 § 2 kodeksu postępowania karnego i art. 6 Prawa o adwokaturze

AbstractDownload articleDownload article

legal professional privilege, advocate, Code of Criminal Procedure, Rules of Professional Ethics, inadmissible evidence, confl ict of legal rules, witness

Uwagi o statusie prawnym diagnosty laboratoryjnego

AbstractDownload articleDownload article

free profession, lab diagnostician, employee, employment relationship, profession of public trust, medicine and health service

Wydawnicze losy twórczości Juliusza Słowackiego w latach 1830–1914

AbstractDownload articleDownload article

Juliusz Słowacki, edition, geography and chronology of publishing output, censorship, 19th–20th century, oferta edytorska, geografia ichronologia produkcji wydawniczej, cenzura, XIX–XX wiek

De falcone Bartolusa de Saxoferrato

AbstractDownload articleDownload article

quaestiones, consilia, tractatus, Bartolus de Saxoferrato

Nadzwyczajni dwudziestoletni — rzecz o najmłodszych profesorach zwyczajnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1811−1945

AbstractDownload article

University of Wrocław, Faculty of Law at the University of Wrocław in the years 1811–1945, teaching law at the University of Wrocław, German professors of law

Analiza ekonomiczna polskiej reformy emerytalnej z 2013 r.

AbstractDownload articleDownload article

social security system, pensions, pay-as-you-go system, private pension funds, Polish private pension funds, Polish pension reform, Polish pension reform of 2013, ZUS, FUS, OFE, Open Pension Funds, pension system in Poland

Czynności zawodowego kuratora sądowego dla dorosłych związane z  wykonywaniem kary ograniczenia wolności

AbstractDownload articleDownload article

professional probation officer, restriction of liberty, activities of professional probation officer, restriction of liberty in Polish Penal Code, execution of the penalty of restriction of liberty in the Penal Executive Code, penalties

Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy na podstawie wybranych powiatów na Dolnym Śląsku. Raport z badań

AbstractDownload articleDownload article

Dolny Śląsk, kształcenie zawodowe, bezrobocie, powiat, oferta edukacyjna, powiatowy urząd pracy, Lower Silesia, vocational education, unemployment, district, educational off er, job center

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout