Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Постколоніальні студії: Україна в постколоніальних дослідженнях

AbstractDownload articleDownload article

orientalism, postcolonialism, discursive, Edward Wadie Said, Ukraine, ориентализм, постколониализм, дискурс, Э. Саид, Украина

Postorientalizm, romans imigrancki i nowe możliwości studiów postkolonialnych w Europie Wschodniej: Zarys dziejów traktora po ukraińsku Mariny Lewyckiej

AbstractDownload articleDownload article

postcolonial studies, post-orientalism, euro-orientalism, immigrant romance, romance with Europe, Marina Lewycka, A Short History of Tractors in Ukrainian, постколониальные исследования, пост-ориентализм, евро-ориентализм, иммигрантский романс, европейский романс, Марина Левицкая, Краткая история тракторов по-украински

„Kadzidła i miętówki”. Orientalizm a psychodeliczne okładki płytowe w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XX wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.9

AbstractDownload articleDownload article

psychedelia, psychedelic culture, album cover art, orientalism, 1960s, psychodelia, kultura psychodeliczna, okładki płytowe, orientalizm, lata sześćdziesiąte XX wieku

The role of the process of updating orientalisms in the formation of Sarajevo’s modern urban koiné

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.169.9

AbstractDownload articleDownload article

urban koiné, spoken language, orientalisms, semantic transformation, lexis, phraseology, gradski žargon, razgovorni jezik, orijentalizmi, semantička transformacija, leksika, frazeologija

Orient po polsku. Obraz orientu w polskiej leksykografii

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.27.8

AbstractDownload articleDownload article

Orient, Orientalism, Polish language, lexicography

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout