Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Uwagi o przestępstwie uprzywilejowanym z perspektywy dzieciobójstwa

AbstractDownload articleDownload article

Penal Code, crime of infanticide, emotional disturbance, labour, psyche of a woman

Kara pozbawienia wolności za przestępstwa skarbowe — uwagi co do jej ostatecznego charakteru

AbstractDownload articleDownload article

imprisonment, Fiscal Penal Code, ultimate nature, recidivism in fiscal penal law

Znaczenie interwencji w  prawie karnym skarbowym

AbstractDownload articleDownload article

forfeiture, the institution of intervention, protection of property, the Fiscal Penal Code

Czynności zawodowego kuratora sądowego dla dorosłych związane z  wykonywaniem kary ograniczenia wolności

AbstractDownload articleDownload article

professional probation officer, restriction of liberty, activities of professional probation officer, restriction of liberty in Polish Penal Code, execution of the penalty of restriction of liberty in the Penal Executive Code, penalties

Kodeksowe i pozakodeksowe określenie sankcji karnych związanych z penalizacją przestępstw korupcyjnych

AbstractDownload articleDownload article

corruption, penal sanctions, criminal law, corruption crimes, anti-corruption, penal code, economic criminal law, korupcja, sankcje karne, przestępstwa korupcyjne, prawo karne, kodeks karny, prawo antykorupcyjne, prawo karne gospodarcze

Postive criminological forecast as a material contition for parole in Polish penal law

AbstractDownload articleDownload article

early conditional release, probation, positive criminological forecast, Polish Penal Code, material condition

Niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej jako skutek przestępstwa bezszkodowej niegospodarności

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.46.4

AbstractDownload articleDownload article

material damage, abuse of trust, non-damage mismanagement, Article 296 § 1a of Polish Penal Code

Przestępstwo publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa (art. 256 k.k.). Analiza doktrynologiczna wybranych wypowiedzi piśmiennictwai judykatury. Część szczególna I

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.40.4.9

AbstractDownload articleDownload article

totalitarianism, fascism, penal code

Przestępstwo publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa (art. 256 k.k.). Analiza doktrynologiczna wybranych wypowiedzi piśmiennictwa i judykatury. Część szczególna II

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.1.7

AbstractDownload articleDownload article

totalitarianism, fascism, penal code

Przestępstwo publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa (art. 256 k.k.). Analiza doktrynologiczna wybranych wypowiedzi piśmiennictwa i judykatury. Część szczególna III

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.2.1

AbstractDownload articleDownload article

totalitarianism, fascism, penal code

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout