Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12345 > >>

Local media and the “political brand”: Candidates attributes portrayed on local media and their consequences on public perceptions

AbstractDownload articleDownload article

personalization, political brand, electoral campaigns, attribute agenda-setting, local media

Chodzące ciało

AbstractDownload articleDownload article

spiritual vs. mental corporality, split personality, the debasement of body, body as a transmitter of emotions, physical means of artistic expression

Social media in campaigning — citizens and politicians in the 2010 Swedish election

AbstractDownload articleDownload article

political involvement, online participation, social media networks, internet use, personalized profiles, digital divide

Cielesność miasta w powieści Jurgisa Kunčinasa

AbstractDownload articleDownload article

Vilnius, Užupis, city-hero, personification, bohemianism

Wybrane wyznaczniki stylu tabloidów

AbstractDownload articleDownload article

media, tabloid, quality press, hard news, soft news, infotainment, scandalization, serialization, personalization

Las imágenes de Dios y del Hombre en Salmos: un análisis discursivo de traducciones de la Biblia en espańol y en neerlandés

AbstractDownload articleDownload article

discourse analysis, person reference, profiling, Bible translations

Zum Gebrauch der Übersetzungstechniken bei der Wiedergabe der Eigennamen in der deutschen Translation des Romans von J.R.R. Tolkien „The Lord of the Rings“

AbstractDownload articleDownload article

personal proper name, translation, translation technique, literary onomastics

Prawa osób pozbawionych wolności w świetle Konstytucji RP i Kodeksu karnego wykonawczego

AbstractDownload articleDownload article

rights, obligations, legal status of persons sentenced, prison sentence

Studium retoryczne dwóch stylów przywództwa w "Dyrygencie" Andrzeja Wajdy

AbstractDownload articleDownload article

rhetorical analysis, film, A. Wajda, communication styles, leadership styles, metaphor, personalism, analiza retoryczna, style komunikacji, style przywództwa, metafora, personalizm

Dopuszczalność pozyskiwania danych osobowych pracowników przez pracodawców na przykładzie zaświadczeń o niekaralności

AbstractDownload articleDownload article

employee, personal data, processing of personal data

Doręczenia pism jednostkom organizacyjnym w postępowaniu administracyjnym

AbstractDownload articleDownload article

technical-procedural act, organizational unit, person authorised to receive letters, office of an organizational unit, conditions of efficiently delivering letters to organizational units

Dokumenty, jakich zamawiający mogą żądać od wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego po nowelizacji z 2013 r. — komentarz do wybranych regulacji

AbstractDownload articleDownload article

public procurement, personal document, document examination, contracting, KRS, CEIDG

Go to page: 12345 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout