Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Stosunek elit partyjnych PZPR do Kościoła katolickiego w okresie transformacji ustrojowej na przykładzie województwa krakowskiego

AbstractDownload articleDownload article

Roman Catholic Church, party elites, Polish United Workers’ Party, Wojciech Jaruzelski, cardinal Macharski, католицька церква, партійні еліти, ПОРП, Войцєх Ярузельський, кардинал Францішек Махарський

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout