Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

W świecie bajek… leksykologicznych. O atrakcyjnym nauczaniu semantyki (na przykładzie polonistyki lwowskiej)

AbstractDownload articleDownload article

second language acquisition, Polish as a foreign language, lexicology, semantics, fable

Program kulturowy, kształcenie skorelowane i  inne koncepcje nauczania języka i  kultury polskiej

AbstractDownload articleDownload article

second language acquisition, Polish as a foreign language, cultural curriculum, textbook

Artykulacja polskich głosek u  chińskich studentów uczących się języka polskiego

AbstractDownload articleDownload article

Polish as a Foreign Language, Chinese, L2, articulation, error, pronunciation

Strategie grzeczności językowej w dydaktyce języka obcego

AbstractDownload articleDownload article

teaching Polish as a foreign language, politeness, conversation rules

Adaptacje poezji dziecięcej w  podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego (ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń fonetycznych)

AbstractDownload articleDownload article

teaching Polish as a foreign language, phonetics, poetry, adaptation

Lernerwörterbücher des Polnischen als Fremdsprache

AbstractDownload articleDownload article

learners’ lexicography, general monolingual learners’ dictionary, Polish as a foreign language

Kulturowe uwarunkowania zachowań językowych a praktyka glottodydaktyczna w perspektywie normy socjokulturowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.25

AbstractDownload articleDownload article

teaching socio-culture, Polish as a foreign language, Polish culture outside of Poland, socio-cultural norm

Obraz wojny w dawnym dyskursie dydaktycznym (na przykładzie rozmówek do nauki języka polskiego jako obcego Nicolausa Volckmara)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.8.9

AbstractDownload articleDownload article

old textbooks for learning languages, military vocabulary, history of teaching Polish as a foreign language, didactic discourse, linguistic image of the world, dawne podręczniki do nauki języków, słownictwo wojskowe, dzieje nauczania języka polskiego jako obcego, dyskurs dydaktyczny, językowy obraz światapodręczniki do nauki języków, słownictwo wojskowe, dzieje nauczania języka polskiego jako obcego, dyskurs dydaktyczny, językowy obraz świata

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout