Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Wykonywanie tymczasowego aresztowania w ustawodawstwie i polityce penitencjarnej Polski okresu międzywojennego

AbstractDownload articleDownload article

temporary arrest, penitentiary policy, Polish legislation of the inter-war period

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout