Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123 > >>

Public relations without ethics will face the same fate as propaganda. Research reflections (Case study of PR associations in Poland)

AbstractDownload articleDownload article

public relations, ethics, integrated marketing communication, public opinion, propaganda

Komsomolskaja Prawda: od ideologicznej tuby do tabloidu

AbstractDownload articleDownload article

propaganda, daily newspaper, tabloid, colloquial style, “de-exalting the exalted”

Poznańskie radełko jagiellońskie z lat czterdziestych XVI wieku. Problem treści ideowo-politycznych i wzorów ikonograficznych

AbstractDownload articleDownload article

Polish Renaissance, bookbinding, bindings, Jagiellonian finishing roll, Sigismund the Old, Sigismund Augustus, Pope Paul III, Charles V, Ferdinand I, Jagiellons, Habsburgs, propaganda

Witwickiego interpretacja Platona (Objaśnienie do Państwa)

AbstractDownload articleDownload article

political theory, political psychology, totalitarianism, Stalinism, antique-modern, propaganda

Heimatkalender des Beskidenkreises Saybusch (1941) im Dienst der nationalsozialistischen Propaganda

AbstractDownload articleDownload article

action Saybusch, Volksdeutsche, regional calendar, Nazi blood and soil (Blut & Boden) propaganda

Komunizm w poglądach Antoniego Kwiatkowskiego (1920–1939)

AbstractDownload articleDownload article

thought, politics, communism, propaganda, psychosphere

Entre Espanya y  España. El recurso de las citas en español en la obra poética de Joan Brossa

AbstractDownload articleDownload article

Joan Brossa — Catalan poetry — Francoist propaganda — poesía catalana — propaganda franquista

Hass als Habitus – Liedtexte rechtsextremer Musikszenen in Deutschland

AbstractDownload articleDownload article

song lyrics, extreme right-wing music scene, language patterns, hate, propaganda, indoctrination

Demokracja masowa — między wolnością a przemocą słowa. Paradoks Ellula

AbstractDownload articleDownload article

sociological propaganda, socialization, biography of Ellul, mass culture, propaganda socjologiczna, socjalizacja, biografia Ellula, kultura masowa

Ferdynand Antoni Ossendowski o Hucułach

AbstractDownload articleDownload article

Karpaty, Huculszczyzna, turystyka, publicystyka, propaganda, Carpathians, Hutsuls, tourism, journalism, propaganda

Haskie drogi Zygmunta Gargasa. Poolsch Persbureau a niemiecka propaganda kulturowa (1914–1918)

AbstractDownload articleDownload article

WWI, culture propaganda, the Netherlands, Polish press agencies, Zygmunt Gargas

Zdobywanie władzy — zawłaszczanie języka (akcje propagandowe poprzedzające powstanie PRL)

AbstractDownload articleDownload article

political propaganda, language of power, appropriation of language, linguistic manipulation, Manifesto of the Polish Committee of National Liberation

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout