Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Fabia Puigserver: de Varsovia a Barcelona

AbstractDownload articleDownload article

Fabiŕ Puigserver, Catalan and Polish theatre, stage design, postwar period, republican exile

Kandydaci Partii Demokratycznej i Republikańskiej wobec przemian społeczno- gospodarczych. Analiza na przykładzie wyborów prezydenckich z lat 2008 i 2012

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.7

AbstractDownload articleDownload article

party, democratic, Republican, elections, changes, partia, demokratyczna, republikańska, wybory, przemiany

Proteuszowy świat myśli politycznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.4.4

AbstractDownload articleDownload article

Proteus, myth, liberalism, republicanism, interpretation, tradition

Los polacos del exilio republicano español: Mauricio Amster y Marian Rawicz

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-2546.25.3

AbstractDownload articleDownload article

Spanish Republican exile, Spanish Civil War, history of edition, Poland

Fantasmas en un desierto que brilla o la soledad del lector de palimpsestos. Los relatos del regreso en Max Aub, Francisco Ayala y Arturo Barea

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-2546.25.6

AbstractDownload articleDownload article

Spanish republican exile, Max Aub, Francisco Ayala, Arturo Barea, city

Państwo polsko-litewskie europejskim mocarstwem. Uwarunkowania ustrojowo-społeczne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.26.10

AbstractDownload articleDownload article

federacja polsko-litewska, system republikański, monarchia, imperializm, Polish-Lithuanian Federation, republican system, imperialism

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout