Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Sądowe zastosowanie aktów Sądu Konstytucyjnego Ukrainy jako źródeł prawa administracyjnego

AbstractDownload articleDownload article

Sąd Konstytucyjny Ukrainy, źródło prawa administracyjnego, orzeczenie sądowe, pozycja prawna, The Constitutional Court of Ukraine, source of administrative law, judicial decision, legal position

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout