Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Traducteur au théâtre: Juliusz Słowacki et son Książę Niezłomny (Z Calderona de la Barca)

AbstractDownload article

theatre, drama translation, Calderón, Słowacki, Grotowski, The Constant Prince

Algunas observaciones sobre la autoironía metapoética en El Diablo Mundo de José de Espronceda y Beniowski de Juliusz Słowacki

AbstractDownload articleDownload article

romantic irony, self-irony, José de Espronceda, Juliusz Słowacki

Wydawnicze losy twórczości Juliusza Słowackiego w latach 1830–1914

AbstractDownload articleDownload article

Juliusz Słowacki, edition, geography and chronology of publishing output, censorship, 19th–20th century, oferta edytorska, geografia ichronologia produkcji wydawniczej, cenzura, XIX–XX wiek

“Cool XXL”: Slovak millennial films in the context of postsocialist sensibility (of Slovak cinema)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.6

AbstractDownload articleDownload article

Slovak cinema, postsocialism, anaesthetics, social drama, festival film, Carthesian perspective, kino słowackie, postsocjalizm, anestetyka, dramat społeczny, kino festiwalowe, Kartezjańska perspektywa

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout