Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Journals:

Artykuły:

Go to page: 12345678910 > >>

Śmierć "ze starości" - o ludziach starych i długowiecznych na podstawie wybranych metryk śląskich z XVIII i pierwszej połowy XIX wieku

AbstractDownload articleDownload article

demografia, starość, długowieczność, księgi metrykalne, Śląsk, Krapkowice, Radzionków, wiek 18., wiek 19.

Засоби досягнення адекватності в перекладі міжурядових польсько-укра- їнських угод

AbstractDownload articleDownload article

tłumaczenie adekwatne, transformacja, transpozycja, message tekstu, konceptualna struktura tekstu, adequate translation, transformation, transposition, text’s message, conceptual structure of text

Traduire les termes du domaine de l’éducation. Sur l’exemple du diplôme de baccalauréat

AbstractDownload articleDownload article

terms, translation, certificate of secondary education

Czy Królewicz Marko i jego pobratymcy byli bohaterami z krwi i kości?

AbstractDownload articleDownload article

south Slav epic, east Slav epic, beauty, strength, fight

Fantastička preobraženja tela u erotskoj prozi savremenih slovenskih autora (Viničuk, Jastrun, Aćin, Goralik i Kuznjecov)

AbstractDownload articleDownload article

erotic literature, fantastic Slavic literature, sex, metaphor, desire, fantastic body, animal body, human body, transformations, demonic desire

Tegobe tijela, povlastice žanra: glumičina trema u Krležinoj noveli "Pod maskom"

AbstractDownload articleDownload article

actress, stage fright, Miroslav Krleža

Ciało cierpiące i upokorzone. Doświadczenie cielesności i projekt kobiecości niemęskocentrycznej w prozie i eseistyce Slavenki Drakulić, Dubravki Ugrešić i Vedrany Rudan

AbstractDownload articleDownload article

experience of bodiliness, non-male-centric femininity, new Croatian prose, Slavenka Drakulić, Dubravka Ugrešić, Vedrana Rudan

Marianna Maliszewska, traductrice du "Congrès de Cythère", féministe avant la lettre

AbstractDownload articleDownload article

translation, 18th century, Marianna Maliszewska, Francesco Algarotti, Italian-Polish cultural border zone, translation paratexts

Z Kłecka do Wrocławia

AbstractDownload articleDownload article

Władysław Nehring, Kłecko, Wrocław, slawistyka

Śląsk jako przedmiot działalności naukowej i organizacyjnej Władysława Nehringa

AbstractDownload articleDownload article

Śląsk, ludoznawstwo, Uniwersytet Wrocławski

Śląskoznawcze prace Władysława Nehringa

AbstractDownload articleDownload article

Władysław Nehring, slawistyka, dialektologia, onomastyka, śląskie nazwy miejscowe, etymologia

Władysław Nehring a germanistyka wrocławska

AbstractDownload articleDownload article

Nehring, germanistyka, uniwersytet, Breslau, slawistyka

Go to page: 12345678910 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout