Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Das Bild des Bischofs Carl Maria Splett im historischen Gedächtnis in Polen und in Deutschland

AbstractDownload articleDownload article

historical memory, Bishop Carl Maria Splett, Second World War, national socialism, Gdańsk Catholics

Administracyjnoprawne aspekty zmian powtarzających się nazw ulic Wrocławia po II wojnie światowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.321.13

AbstractDownload articleDownload article

Wrocław street names, changes of Wrocław street names, repeated street names, Wrocław after the Second World War II, legal aspect of changes in street names, territorial growth of Wrocław, Street Name Commission, Straßennamen Breslaus, Änderungen der Straßennamen Breslaus, sich wiederholende Straßennamen, Breslau nach dem Zweiten Weltkrieg, rechtliche Aspekte der Straßennamenänderungen, territoriale Entwicklung Breslaus, Kommission für Straßennamen

Kiedy sacrum sprofanowano, czyli sanktuarium św. Anny w czasie II wojny światowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.2.6

AbstractDownload articleDownload article

Second World War, Nazism, ministry, monastery, Franciscans in Annaberg, sanctuary in Annaberg

Inwektywy czasów II wojny światowej. Językowe środki obrażania przeciwnika/wroga politycznego w prasie konspiracyjnej lat 1939–1945

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.9.3

AbstractDownload articleDownload article

wartime political discourse, political propaganda, wartime propaganda, language of political propaganda of the Second World War, political invective, wojenny dyskurs polityczny, propaganda polityczna, propaganda wojenna, język propagandy politycznej okresu II wojny światowej, inwektywa polityczna

Prasa konspiracyjna w służbie kontrpropagandy — funkcje, cele, zjawiska językowe (na przykładzie gazet podziemnych 1939–1945)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.10.3

AbstractDownload articleDownload article

wartime propaganda, counterpropaganda, language of political propaganda of the Second World War, anti-totalitarian discourse, propaganda wojenna, kontrpropaganda, język propagandy politycznej okresu drugiej wojny światowej, dyskurs antytotalitarny

Totalitaryzm — doświadczenie i konceptualizacja językowa. Obraz pojęcia w języku polityki okresu drugiej wojny światowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.27.11

AbstractDownload articleDownload article

totalitarianism, war-time political discourse, language of political propaganda of the Second World War

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o odpowiedzialności karnej za zbrodnie wojenne z dnia 30 marca 1943 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.2.4

AbstractDownload articleDownload article

On 30 March 1943 the Decree of the President of the Polish Republic on Criminal Liability for War Crimes, the first normative act setting down the legal basis for persecution of war criminals issued by one of the Allies during the Second World War, was proclaimed. The promulgation of the decree can be considered as the turning point in the Polish government-in-exile’s policy towards the problem of the prosecution and punishment of Nazi criminals, which started in autumn 1939. After the announcement of the draft decree, developed by the Polish minister of justice, professor of state law, Wacław Komarnicki and by an international lawyer, professor of criminal law, Stefan Glaser in the spring of 1942, a fierce discussion on the legal act’s concept broke out in the Polish government and lasted until November 1942. Although all Polish politicians agreed on the need to define the principles of individual criminal liability for war crimes, the proposal to promulgate criminal legislation with retroactive effect aroused much controversy. However, as the course of these debates shows, the critical point was not the mere fact of violating the lex retro non agit principle. The scepticism of some Polish politicians towards this idea resulted from purely pragmatic reasons and was caused by lack of support from the American and British governments for the proposal to define legal frames for the future trials of war criminals (this attitude changed only in spring 1945). This article presents the genesis and provisions of the Decree of the President of the Polish Republic on Criminal Liability for War Crimes of 30 March 1943 in the context of international debates on international criminal law and individual liability for war crimes. It argues that the legislative works on the decree and its proclamation in March 1943 mark an important point in the process of shaping the concept of prosecution and punishment of war criminals during the Second World War.

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout