Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Obecny Nieobecny. Polska recepcja dramatów Dušana Kovačevicia

AbstractDownload articleDownload article

recepcija, pozorišna predstava, srpska drama u Poljskoj, contemporary Serbian drama, Dušan Kovačević, Polish reception

Telo kao globalizovano odelo: konstrukt telesnosti i tekstualnosti u romanu

AbstractDownload articleDownload article

Serbian women’s writing, novel, postmodern, globalization, body

Sen w strategii literackiej i ideologicznej (na wybranych przykładach z serbskiej hagiografii)

AbstractDownload articleDownload article

dream, falling asleep, leaving, motif, literature, ideology, Serbian hagiography, text, life, death, miracles

W słońcu areny. Obraz korridy w literaturze serbskiej

AbstractDownload articleDownload article

Spain, bullfighting, Ernest Hemingway, Leiris, Lorca, Serbian literature

Переплетіння текстуального і тілесного кодів у прозі сербських постмодерністів

AbstractDownload articleDownload article

postmodernism, textual code, bodily code, image of author, Serbian literature, postmodernizam, tekstualni kod, telesni kod, autor, srpska književnost

Słodkie smaki Orientu we współczesnej prozie serbskiej

AbstractDownload articleDownload article

taste, sweets, Serbian literature, Ottoman heritage, memory, ukus, slatkiši, srpska književnost, osmansko nasleđe, pamćenje

Apoteoza starości. Funkcjonalność motywu w średniowiecznej literaturze serbskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.57

AbstractDownload articleDownload article

apotheosis, the Old Age, the Medieval Serbian Literature, motif, function, апотеоза, старост, средњовековна српска књижевност, мотив, функција

O młodych i starych we współczesnej literaturze serbskiej (Matija Bećković, Biljana Srbljanović)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.65

AbstractDownload articleDownload article

old age, discourse, contemporary Serbian literature, ideology, starost, diskurs, savremena srpska književnost, ideologija

Dziecięce odgrywanie traumy we współczesnym teatrze serbskim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.8

AbstractDownload articleDownload article

children’s perspective, elements of children’s play, Serbian contemporary theater, trauma, violence, детская перспектива, насилие, сербский современный театр, травма, элементы детской игры

Macedończyk–Macedończycy w dokumentach dyplomatycznych Królestwa Serbii 1903–1914

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.9

AbstractDownload articleDownload article

Macedonia, Macedonians, Serbia, diplomacy, politicians, Serbian foreign policy, Makedonija, Makedonci, Srbija, diplomatija, političari, srpska spoljna politika

Język czarnogórski na rozdrożu. Główne kierunki polityki językowej w Czarnogórze po 1991 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.14

AbstractDownload articleDownload article

language policy, standarization, Montenegrin language, Serbian language, Serbo- Croat language, језичка политика, стандардизација, црногорски језик, српски језик, срп- скохрватски језик

Tendencja rozwojowa futurum w języku serbskim w świetle bałkanologii

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.18

AbstractDownload articleDownload article

Serbian, Balkanology, future tense, the utterance da + praesens, infinitive, Srpski jezik, balkanologija, buduće vreme (futur I), oblik da + prezent, infinitiv

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout