Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

W słońcu areny. Obraz korridy w literaturze serbskiej

AbstractDownload articleDownload article

Spain, bullfighting, Ernest Hemingway, Leiris, Lorca, Serbian literature

Переплетіння текстуального і тілесного кодів у прозі сербських постмодерністів

AbstractDownload articleDownload article

postmodernism, textual code, bodily code, image of author, Serbian literature, postmodernizam, tekstualni kod, telesni kod, autor, srpska književnost

Słodkie smaki Orientu we współczesnej prozie serbskiej

AbstractDownload articleDownload article

taste, sweets, Serbian literature, Ottoman heritage, memory, ukus, slatkiši, srpska književnost, osmansko nasleđe, pamćenje

Apoteoza starości. Funkcjonalność motywu w średniowiecznej literaturze serbskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.57

AbstractDownload articleDownload article

apotheosis, the Old Age, the Medieval Serbian Literature, motif, function, апотеоза, старост, средњовековна српска књижевност, мотив, функција

O młodych i starych we współczesnej literaturze serbskiej (Matija Bećković, Biljana Srbljanović)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.65

AbstractDownload articleDownload article

old age, discourse, contemporary Serbian literature, ideology, starost, diskurs, savremena srpska književnost, ideologija

Śmierć oswojona. Topika hagiograficznej sceny umierania (kilka przykładów z literatury staroserbskiej)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.35

AbstractDownload articleDownload article

Old Serbian literature, hagiography, death scene, topos, imperial monastic tradition, imperial martyr tradition, старосрпска књижевност, хагиографија, сцена смрти, топос, владарско-монашка традиција, владарско-мученичка традиција

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout