Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 1234 > >>

Ekspansywność — nowy wskaźnik oceny regionalnego rozwoju gospodarczego

AbstractDownload articleDownload article

expansiveness, innovativeness, creativity, regional economic development, Lower Silesia

Przestrzenne zróżnicowanie efektów kształcenia w województwie dolnośląskim na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych

AbstractDownload articleDownload article

educational system, scores of the end-of-school examinations, Lower Silesian Voivodship

Prejudykaty prawa kościelnego biskupa Wacława z 1415 roku

AbstractDownload articleDownload article

Silesian law, church law, precendial judgements

Organizacja i działalność prowincjonalnych zakładów dla obłąkanych na Śląsku w latach 1875–1893

AbstractDownload articleDownload article

nineteenth-century Silesia, provincial government, organization and treatment of the mentally ill

Wie „schlesisch“ ist die Mundart von Klein Mohrau

AbstractDownload articleDownload article

German dialectology, Silesian and Moravian dialects, lexicology, phonetics

System zarządzania środowiskowego EMAS jako narzędzie wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie

AbstractDownload articleDownload article

EMAS, ISO, sustainable development, Lower Silesia, management, zrównoważony rozwój, zarządzanie, Dolny Śląsk

Rycerz Dietger z Dehrn i jego śląscy potomkowie do końca średniowiecza

AbstractDownload articleDownload article

genealogy, family von Dyherrn (Dyhrn), Hesse-Nassau, knights, Silesia, Saxony

Wolny wilkierz manów weichbildu i miasta Zielonej Góry z 1418 roku

AbstractDownload article

Silesia, the Duchy of Głogów, weichbild of Zielona Góra, city statute, marital common property (bonorum)

Umowy polsko-niemieckie w sprawie amnestii z lat 1919−1922

AbstractDownload article

Polish-German amnesty agreement of 1 October 1919, Polish-German supplementary agreement of 12 February 1921 to the agreement of 1 October 1919, Upper Silesia, Greater Poland, Pomerania in the years 1918–1922, amnesty for Russians and Ukrainians — participants of the Polish-Soviet war of 1920

Variable Pb sources found in garden soils in Szklary Górne and Szklary Dolne (Lower Silesia)

AbstractDownload articleDownload article

garden soils, Pb isotopes, anthropogenic Pb sources, Lower Silesia

Zur Wiedergabe des mhd. ō in den deutschen Dialekten Mährens

AbstractDownload articleDownload article

language atlas, German dialects in Moravia and Silesia, dialectal reflection of middleupper German long ō

Śląski właściciel zagadkowego ekslibrisu. Postscriptum do artykułu Josefa Hejnica

AbstractDownload articleDownload article

Václav of Rovné, Ferdinandus Constantinus Niering, historical book collections, incunabula, provenance studies, Silesia

Go to page: 1234 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout