Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Dyskursy cielesności w literaturze pierwszej fali emigracji rosyjskiej

AbstractDownload articleDownload article

body, émigré literature, Silver Age, Russian literature

Ezoteryczna koncepcja ciała i ewolucji człowieka. Dieta wegetariańska jako droga wtajemniczenia w Rosji Srebrnego Wieku

AbstractDownload articleDownload article

Silver Age, esotericism, initiation, body, vegetarianism

Музыкальная стихия лирики Софии Парнок. Cтихотворение Орган

AbstractDownload articleDownload article

Sophia Parnok, poetry, history of Russian literature, Silver Age, symbolism, music, element, theme, visualization

Чувство красоты обыденного в русской литературе и живописи Серебряного века

AbstractDownload articleDownload article

Silver Age, the sense of beauty, artistic consciousness, typology, harmony, every-day life, nation᾿s life, Srebrny Wiek, poczucie piękna, świadomość artystyczna, typologia, harmonia, codzienność, życie narodu

Смерть как событие повседневности в творчестве Алексея Ремизова и Василия Розанова

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.22

AbstractDownload articleDownload article

mysticism of everyday life, being, absurd, Russian philosophical thought, literature of the Silver Age, mistycyzm codzienności, byt, absurd, rosyjska myśl filozoficzna, literatura srebrnego wieku

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout