Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Павел Муратов и образ смерти в итальянском Возрождении

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.19

AbstractDownload articleDownload article

Muratov, Renaissance, Italy, death, art, Muratov, renesansa, Italija, smrt, umetnost

Śmierć Jana Husa a początki pamięci kulturowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.18

AbstractDownload articleDownload article

The death of Jan Hus and the beginning of cultural memory This contribution focuses on the death of Jan Hus and its role in the forming of the Hussite Movement. Paying tribute to Hus, by preaching and hymn-singing, was not only the beginning of the unofficial cult of “saint Jan Hus”, but also of Hussite cultural memory. Smrt Jana Husa a začátky kulturní paměti Tento příspěvek se zaměřuje na smrt Jana Husa a jeho roli při formování husitismu. Uctívání Mistra Jana kázáním a zpěvem bylo nejen počátkem neoficiálního kultu „svatého Jana Husa“, ale i husitské kulturní paměti.

Literackie i filmowe obrazy śmierci Jana Husa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.19

AbstractDownload articleDownload article

picture, death, Jan Hus, literature, film, obraz, smrt, literatura

Traktaty o czterech ostatecznych rzeczach człowieka w literaturze czeskiej XVI i XVII wieku. Zarys problematyki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.20

AbstractDownload articleDownload article

death, the Last Judgment, purgatory, hell, heaven, smrt, poslední soud, očistěc, peklo, nebe

Od emblematycznej alegorii do symbolicznej hypotypozy — z przemian obrazowania śmierci w liryce czeskiej końca XIX wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.22

AbstractDownload articleDownload article

modernism, the motif of death, decadence, impressionism, symbolism, modernismus, motiv smrti, dekadence, impresionismus, symbolismus

Sensualne oblicza śmierci w opowiadaniach Richarda Weinera (na wybranych przykładach)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.25

AbstractDownload articleDownload article

Richard Weiner, short story, senses, death, Czech literature, povídka, smysly, smrt, česká literatura

Śmierć porwana. O terezińskiej sztuce Hledáme strašidlo Hanuša Hachenburga z 1943 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.27

AbstractDownload articleDownload article

Theresienstadt, theatre, Death, retrotopia, Nazism, Terezín, divadlo, Smrt, retrotopie, nacismus

Między roszadą a niebytem. Milana Kundery wadzenie się ze śmiercią

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.29

AbstractDownload articleDownload article

being-to-death, ellipsis, castling move, extension, excedence, non-existence, směřování ke smrti, elipsa, rošáda, extenze, excedence, nebyti

Zapiski z „Miasta Umarłych”. Obóz koncentracyjny Jasenovac i Stara Gradiška w literackich narracjach tanatologicznych i dyskursie pamięci obszaru postjugosłowianskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.43

AbstractDownload articleDownload article

thanatology narratives, Holocaust testimonies, death, collective memory, konclogor: Jasenovac/Stara Gradiška, tanatološke naracije, svjedočenja o Holokaustu, smrt, kolektivno pamćenje, konclogor: Jasenovac/Stara Gradiška

Ciało, trup, śmierć w utworze Götz i Meyer Davida Albahariego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.47

AbstractDownload articleDownload article

David Albahari, Serbia, Holocaust, Belgrade, death, camp, David Albahari, Srbija, Holokaust, Beograd, smrt, logor

Śmierć, nieobecność i samotność — motyw traumatyzującej utraty matki w zbiorze opowiadań Lejli Kalamujić Zovite me Esteban

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.50

AbstractDownload articleDownload article

Lejla Kalamujić, Call me Esteban, mother–daughter relationship, motive of death, women’s writing in Bosna and Herzegovina, Zovite me Esteban, odnos majke i kćerke, motiv smrti, žensko pismo u Bosni i Hercegovini

Smrt kao politička roba u stripu Ljubazni leševi Zorana Panevskog i Ivice Stevanovića

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.51

AbstractDownload articleDownload article

comic books, death, pornographycation, politics, Serbia, komiksova kniha, smrt, pornografizace, politika, Srbsko

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout