Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Szkolnictwo zawodowe w okresie stalinowskim: „produkcja kadr” czy instytucja awansu społecznego?

AbstractDownload articleDownload article

szkolnictwo zawodowe, stalinizm, awans społeczny

Obrona dorobku naukowego z okresu PRL oraz haseł stalinowskiej propagandy. Replika na recenzję Andrzeja Garlickiego pt. „Popis ignorancji”, PH, t. CI, zeszyt 1, s. 121–125

Download articleDownload article

Przewrót majowy, nauka, PRL, stalinizm

Witwickiego interpretacja Platona (Objaśnienie do Państwa)

AbstractDownload articleDownload article

political theory, political psychology, totalitarianism, Stalinism, antique-modern, propaganda

Błękitna Dywizja w ujęciu Xaviera Moreno Juliá

AbstractDownload articleDownload article

Franco, Falange, divisionarios, crusade, eastern front, Stalin

Joseph Stalin’s statements on language and linguistics as verbal acts of autocracy

AbstractDownload articleDownload article

metalingwistyka, Stalin, propaganda, ideologia i język

Strategie propagandowe w dyskursie stalinowskim skierowanym do młodzieży

AbstractDownload articleDownload article

propaganda, Stalinist discourse, linguistic strategies, young people

Władza vs. sztuka w PRL-u i dziś

AbstractDownload articleDownload article

totalitaryzm, demokracja, stalinizm, odwilż, represja, Marek Włodarczyk, konceptualizm, kontekstualizm, polska sztuka współczesna, wybory 2015, totalitarianism, democracy, stalinism, thaw, repression, conceptualism, contextualism, polish contemporary art, elections 2015

Latvian Writers’ Strategies of Resistance during De-Stalinisation: The Case of Gunārs Priede

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.1(5).6

AbstractDownload articleDownload article

de-Stalinisation, Soviet periphery, Latvian Soviet Writers’ Union, strategies of resistance, Gunārs Priede

Nie tylko ideologia (Recenzja: Marek Hendrykowski, „Socrealizm po polsku. Studia i szkice”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2015, ss. 223)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.22.13

Download articleDownload article

realizm socjalistyczny, stalinizm, film, kino, socialist realism, stalinism, film, cinema

Totalitaryzm i terminy pokrewne w naukach społecznych oraz w polskim języku prawnym i prawniczym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.4.3

AbstractDownload articleDownload article

totalitarianism, communism, Stalinism, posttotalitarianism, authoritarianism

George F. Kennan a „sprawa polska” u schyłku II wojny światowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.2.6

AbstractDownload articleDownload article

George F. Kennan, Russo-German Nonagression Pact, Warsaw uprising, Polish government in-exile, Stalin, Soviet policy towards Poland, American Policy towards Poland, American embassy in Moscow

“We are the People”: The Holodomor and North American-Ukrainian Diasporic Memory in Marsha Forchuk Skrypuch’s “Enough”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.2(7).4

AbstractDownload articleDownload article

Holodomor, diaspora, fairytales, picture book, Stalin, Голодомор, диаспора, сказки, иллюстрированная книга, Сталин

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout