Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Лики старости в рассказах Наталии Толстой

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.23

AbstractDownload articleDownload article

Natalia Nikitichna Tolstaya, short story, elderliness, old age, loneliness, poverty, Natalia Tołstoj, opowiadanie, starość, podeszły wiek, wiek późny, ubóstwo, samotność

„Między nieobecnością a utratą”. Trauma blokady Leningradu i jej echa (na materiale utworów Natalii Krandijewskiej-Tołstoj oraz Tatiany i Natalii Tołstoj)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.20

AbstractDownload articleDownload article

trauma, postmemory, siege of Leningrad, limit situation, Krandiyevska, Tolstaya, травма, постпамять, блокада Ленинграда, пограничная ситуация, Крандиевская, Толстая

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout