Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Ciało nie jest ważne? Modernistyczne eksperymenty ze sferą soma w dramacie Ołeksandra Ołesia

AbstractDownload articleDownload article

Oleksandr Oles, body, Ukrainian drama, modernism, symbolism

Współczesny teatr ukraiński: między dyskursem posttotalitarnym a postkolonialnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.4.7

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian theatre of the Independence era, young Ukrainian art direction, young Ukrainian drama, український театру доби Незалежності, молода українська режисура, молода українська драма

Scena a przedstawienie traumy historycznej: dramaty/spektakle, twórcy/odbiorcy we współczesnym teatrze ukraińskim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.10

AbstractDownload articleDownload article

modern Ukrainian theatre, modern Ukrainian dramaturgy, historical trauma, structural trauma, empathy, современный украинский театр, современная украинская драматургия, историческая травма, структуральная травма, эмпатия

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout