Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Socio-economic effects of the development of economic cooperation between Ukraine and the European Union for Poland

AbstractDownload articleDownload article

European economic integration, economic welfare, Computable general equilibrium model, GTAP, equivalent variation, international trade

Interwencja binarna jako przykład państwowego etatyzmu w gospodarce

AbstractDownload articleDownload article

Rothbard, praxeology, utility, taxation, statism, welfare state

When more competition may damage welfare with socially responsible firms

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.3.9

AbstractDownload articleDownload article

CSR, Monopoly, Duopoly, Welfare

Pozbawienie władzy rodzicielskiej — kara dla rodziców czy narzędzie niesienia pomocy dzieciom?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.22.7

AbstractDownload articleDownload article

deprivation of parental authority, parents, children, prerequisite, the Family and Guardianship Code, child’s welfare

Diagnoza i analiza funkcjonowania organizacji pozarządowych w obszarze opieki w Polsce. Wnioski z badań empirycznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.25.4

AbstractDownload articleDownload article

welfare/care, non-governmental organisations, third sector, opieka, organizacje pozarządowe, trzeci sektor

Istota władzy rodzicielskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.27.4

AbstractDownload articleDownload article

parental authority, parents, children, Family and Guardianship Code, child welfare, władza rodzicielska, rodzice, dzieci, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, dobro dziecka

Wage versus efficient bargaining in a Cournot duopoly: A Preliminary Note on Welfare

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.25.1.2

AbstractDownload articleDownload article

efficient bargaining, wage bargaining, union–duopoly bargaining agenda, social welfare

Austrian welfare economics: A critical approach

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.25.1.5

AbstractDownload articleDownload article

welfare economics, Austrian school of economics, property rights, Rothbard, voluntary exchange, theory of threat

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout