Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

The World Bank Revised Minimum Standard Model: Concepts and limitations

AbstractDownload articleDownload article

RMSM, two-gap model, economic growth, World Bank

Polityka w zakresie ochrony zdrowia, wyżywienia i kwestii populacyjnych w działaniu globalnych organizacji międzynarodowych na przykładzie Banku Światowego

AbstractDownload articleDownload article

polityka zdrowotna, Milenijne Cele Rozwoju, Bank Światowy, organizacje międzynarodowe, współpraca globalna, health policy, Millennium Development Goals, Th e World Bank, international organizations, global co-operation

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout