Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Opisać wojnę? Doświadczenie traumy w chorwackim dyskursie autobiograficznym i literaturze świadectwa o wojnie w byłej Jugosławii (1991–1995)

AbstractDownload articleDownload article

war in Yugoslavia (1991–1995), testimonial literature, Croatian autobiographical discourse, trauma studies, posttraumatic culture, rat u Jugoslaviji (1991–1995), književnost svjedočanstva, hrvatski autobiografski diskurs, studij traume, kultura posttraume

Odzyskać przeszłość. Obóz Goli otok w relacjach kobiet. Przypadek Milki Žiciny

AbstractDownload articleDownload article

Cominform, Yugoslavia, Goli otok, women’s stories, Milka Žicina’s memories, Информбиро, Југославија, Голи оток, женске приче, успомене Милке Жицине

Przeszłość odkrywana zmysłami. Reminiscencje zapachów i smaków w autobiograficznej prozie obszaru postjugosłowiańskiego

AbstractDownload articleDownload article

literature of former Yugoslavia, autobiographical prose, the sense of scent, the sense of taste, reconstruction of the past, književnost bivše Jugoslavije, autobiografska proza, čula njuha iokusa, prisjećanje prošlosti kao (re)konstrukcija identiteta

Świat przedstawiony i nieprzedstawiony byłej Jugosławii (na przełomie wieków)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.4.9

AbstractDownload articleDownload article

(former) Yugoslavia, war, theatre, raspad Jugoslavije, rat, teatr

War trauma and the terror of freedom: Yugoslav black wave and the critics of dictatorship

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.9

AbstractDownload articleDownload article

cultural trauma, political myth, Black Wave, communism, disintegration of Yugoslavia, культурная травма, черный фильм, югославские, пост-югославского общества, коммунизм, распад Югославии

Pamięć matki — pamięć o matce. „O Dzienniku pewnej Judyty Ženi Lebl”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.17

AbstractDownload articleDownload article

Yugoslavia, Holocaust, Sajmište, female narration, memory, Югославия, Холокост, Саймиште, женский нарратив, память

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout