Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Zur Digitalisierung analogischer Zeichen im digitalen Zeitalter

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.142.16

AbstractDownload articleDownload article

Zeichen, Semiotik, analogisch, digital, Medien, sign, semiotics, analogical, digital, media

Działalność Urzędu Patentowego w zakresie ochrony znaków towarowych na podstawie rozporządzenia o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych z 1928 roku — zarys problematyki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.325.8

AbstractDownload articleDownload article

industrial property, trademark, trademark law in the Second Polish Republic, Patent Office in the Second Polish Republic, gewerbliches Eigentum, Warenzeichen, Recht der Warenzeichen in der Zweiten Polnischen Republik, Patentamt der Zweiten Polnischen Republik

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout