Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Rodzina i gospodarstwo chłopskie w ziemi wieluńskiej i powiecie ostrzeszowskim w końcu XVIII wieku

AbstractDownload articleDownload article

demografia, rodzina, chłopi, spisy ludności, ziemia wieluńska, powiat ostrzeszowski, wiek 18.

Wywłaszczone ziemiaństwo jako zjawisko społeczne w powojennej Polsce (na marginesie książki Anny Łoś, „Styl życia ziemiaństwa polskiego po II wojnie światowej”, Wydawnictwo Werset, Lublin 2008, s. 142)

Download articleDownload article

ziemiaństwo, wywłaszczenie, styl życia

Lokalna globalność i jej wędrówki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.3.5

AbstractDownload articleDownload article

locality, globality, Earth, man, Universe, lokalność, globalność, Ziemia, człowiek, Wszechświat

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout