Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Konstrukcja odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, w aspekcie fundamentalnej zasady porządku prawnego — prawa do obrony

AbstractDownload articleDownload article

collective bodies, criminal liability, right to defence, criminal procedure, access to case files

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout