Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Factoring instytucją współczesnego finansowania działalności gospodarczej

AbstractDownload articleDownload article

factoring, financial instruments, external financing

Mises en traduction théâtrale: Valère Novarina — Dimitris Dimitriadis, contextualisations multiples d’un événement scénique

AbstractDownload articleDownload article

actor, author, theatre translation, French theatre, modern Greek theatre, Dimitriadis, Novarina

Запахи и звуки как знаки любви в романе Ивана Гончарова Обломов

AbstractDownload articleDownload article

Goncharov, Oblomov, senses, the problem of love, olfactory motif, sound motif, Gonczarow, zmysły, problem miłości, motyw zapachu, motyw dźwięku

Postorientalizm, romans imigrancki i nowe możliwości studiów postkolonialnych w Europie Wschodniej: Zarys dziejów traktora po ukraińsku Mariny Lewyckiej

AbstractDownload articleDownload article

postcolonial studies, post-orientalism, euro-orientalism, immigrant romance, romance with Europe, Marina Lewycka, A Short History of Tractors in Ukrainian, постколониальные исследования, пост-ориентализм, евро-ориентализм, иммигрантский романс, европейский романс, Марина Левицкая, Краткая история тракторов по-украински

Metody pomiaru kapitału społecznego jako podstawowego zasobu społeczeństwa obywatelskiego

AbstractDownload articleDownload article

kapitał społeczny, metody pomiaru, wskaźniki pomiaru kapitału społecznego, struktury społeczne, zmienne pomiarowe struktur społecznych, strukturalna analiza sieciowa, perspektywa zorientowana na aktora, social capital, methods of measuring, indicators of social capital, social structures, variables of social capital, structural analysis of networks, actor-oriented perspective

Місце українських сакронімів у національній онімійній системі

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.162.7

AbstractDownload articleDownload article

propernames, onomastics, sacronym, religion, extralinguistic factors, nazwa własna, onomastyka, sakronim, religia, czynniki pozajęzykowe

Zeszyty Prasoznawcze (1958–2013). An outline of the structure, content and social features of the quarterly

AbstractDownload articleDownload article

scientific periodicals, press research, journalism, Zeszyty Prasoznawcze, OBP (Press Research Centre), content analysis, factor analysis

Disordered identity in Marina Lewycka’s novel A Short History of Tractors in Ukrainian: imagological explications and metamodernistic outlines

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.23

AbstractDownload articleDownload article

M. Lewycka, A Short History of Tractors in Ukrainian, metamodernism, post-postmodernism, imagology, anticolonialism, history as trauma, М. Левицкая, Краткая история тракторов по-украински, метамодернизм, пост-постмодернизм, имагология, антиколониализм, истории как травма

An integrated model for public service media governance based on participatory governance and actor-centered institutionalism: Initial application to the independence of the Polish public broadcaster TVP S.A.

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.10.2(19).3

AbstractDownload articleDownload article

participatory media governance, actor-centered institutionalism, public service media (PSM), civil society, transformation, Telewizja Polska S.A.

A reverse to the Jeffreys–Lindley paradox

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0208-4147.38.1.13

AbstractDownload articleDownload article

Hypothesis testing, Bayes factor, p-value, reverse, paradox, Lindley, Jeffreys

Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie publiczne a art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.8

AbstractDownload articleDownload article

employer, social insurance, contractor executing a public contract, pracodawca, pracownik, zleceniobiorca, uznanie za pracownika, wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie publiczne, ubezpieczenie społeczne

Maska jako aktorka

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.3.4

AbstractDownload articleDownload article

mask, actor, performative analysis, maska, aktor, analiza performatywna

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout