Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Młodociani uzależnieni od środków odurzających lub psychotropowych w systemie terapeutycznym wykonywania kary pozbawienia wolności

AbstractDownload articleDownload article

juvenile, convict, therapeutic system, addiction, narcotic and psychotropic substances, prison sentence

Środki zabezpieczające stosowane wobec przestępców wykazujących zaburzenia osobowości

AbstractDownload articleDownload article

human personality, precautionary measures, criminals with personality disorders, psychopathy, dissocial personality disorders, antisocial personality disorders, electronic monitoring, therapy, addiction therapy

O zmianach w zakresie leczniczych środków zabezpieczających na tle nowelizacji kodeksu karnego z 2015 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.24

AbstractDownload articleDownload article

crime, precautionary measure, addiction therapy, intoxicant, addiction

Remarks against selected solutions implemented by the amendment to the Penal Code of 20 February 2015

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.42.6

AbstractDownload articleDownload article

crime, obligation of redress for damage, compensation, exemplary damages, forfeiture, protective measure, addiction therapy

Gra popędów. Freud o Dostojewskim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.166.6

AbstractDownload articleDownload article

Dostoevsky, Freud, sexual desire, killer’s impulse, gambling addiction, Достоевский, Фрейд, сексуальное влечение, инстинкт убийцы, инстинкт игрока

Instytucja przymusowego leczenia jednostki w aspekcie przepisów prawnych i teorii psychologicznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.22.8

AbstractDownload articleDownload article

forced treatment law, mental disorder, addiction, suicide, social protection, penal law

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout