Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Идеал женской красоты в Оде красавице Федора Дмитриева-Мамонова

AbstractDownload articleDownload article

F.I. Dmitriev-Mamonov, ideal of female beauty, ode, addressee, physiognomical theory

Łamanie norm grzeczności jako „atrakcyjna” figura retoryczna

AbstractDownload articleDownload article

language politeness, forms of address, rhetorical figure, topos, tabloids

L’appréhension de l’Autre dans l’interaction: le cas des formes d’adresse dans le roman Madame de Antoni Libera

AbstractDownload articleDownload article

address forms, interaction

Des contrastes entre la littérature traduite et non traduite: sur l’exemple des formes nominales d’adresse dans la littérature de jeunesse polonaise et traduite du français en polonais

AbstractDownload articleDownload article

translated literature, non-translated literature, youth literature, address form, nominal address form

Perswazyjność pierwszych polskich tekstów politycznych na przykładzie wypowiedzi posłów sejmu 1548 roku na temat ożenku króla

AbstractDownload articleDownload article

parliamentary address, persuasion, rhetorics, language style, pragmatic stylistics, mowa sejmowa, perswazja, retoryka, styl językowy, stylistyka pragmatyczna

„Tytułomania” w  Polsce i  na Słowacji na początku XXI wieku

AbstractDownload articleDownload article

mania for titles, forms of address, Polish language, Slovak language, West Slavic language

Sprawa honoru. Przemówienie Józefa Becka, wygłoszone 5 maja 1939 roku w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, na tle zasad retoryki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.10.2

AbstractDownload articleDownload article

Józef Beck, rhetorical art, speech, address, Józef Beck, sztuka retoryczna, przemówienie, mowa, inventio, dispositio, elocutio, actio, memoria

Љепота умирања – визија раја (однос према смрти у средњовје- ковној српској литератури)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.34

AbstractDownload articleDownload article

death, aesthetics, ethics, hagiography, address, смерть, эстетика, этика, жития, слова

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout