Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Karnoprawne i administracyjnoprawne przepisy dotyczące reklamy produktów leczniczych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

pharmaceutical law, advertising of medicinal products, criminal law, administrative law, product liability

Sądownictwo administracyjne na ziemiach polskich pod zaborami

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

history of law, history of administrative law, history of administrative proceedings, administrative courts, administrative judiciary, administrative procedure, system of courts, judicial system

Pojęcie prawa administracyjnego i nauki prawa administracyjnego w koncepcji V.E. Orlando

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.320.6

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

administrative law, V.E. Orlando, Longchamps de Bérier, pandectists

Konceptualizacja doświadczenia prawnego a konceptualizacja faktów związanych z funkcjonowaniem administracji — między nauką prawa administracyjnego a nauką administracji z badań wrocławskich i włoskich administratywistów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.322.5

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

legal experience, administrative legal facts, administrative school of Wrocław, science of administrative law, administrative law

Zmiana imienia i nazwiska w trybie administracyjnoprawnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.322.8

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

change, name, last name, request, administrative law

Ewolucja administracji farmaceutycznej w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.20.5

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

prawo farmaceutyczne, prawo administracyjne, prawo, pharmaceutical law, administrative law, law

Problematyka dostępu do danych zawartych w dokumentacji medycznej na gruncie obecnie obowiązujących przepisów administracyjnoprawnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.15

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

medical documentation, medical information, patient’s rights, medical law, administrative law

Otoczenie polityczno-prawne administracji publicznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.7

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

public administration, politics, policy, general administrative law, the administrative law of organizational structures, the substantive administrative law and the procedural administrative law

Prawo administracyjne prywatne. Propozycja nowego terminu w siatce pojęciowej polskiego prawa administracyjnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.9

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

private administrative law, escape to private law, public procurement law, prawo administracyjne prywatne, ucieczka do prawa prywatnego, prawo zamówień publicznych

Europejskie wpływy na funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.22

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

europeanisation of administrative law, local government, the right to good administration, transparency of activity, regional development, europeizacja prawa administracyjnego, samorząd terytorialny, prawo do dobrej administracji, jawność działania, rozwój regionalny

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy