Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Zygmunt Krasińskis Umgang mit der deutschen Literatur. Ein Beitrag zum deutsch-polnischen romantischen Kulturtransfer nach 1830

AbstractDownload articleDownload article

culture transfer, inspiration, aesthetic experience, reception

Doznanie estetyczne vs zagrożenie egzystencji. Dwa niezwykłe przykłady

Download articleDownload article

góry, krajobraz, doznanie estetyczne, wspomnienia, liryka, mountains, landscape, aesthetic experience, memories, lyric poetry,

Estetyka Chmur

AbstractDownload articleDownload article

chmura, przedstawienie i symbolika chmur, wzniosłość, doświadczenie estetyczne, cloud, presentation of clouds, the symbols of clouds, grandeur, aesthetic experience

Kultura w afekcie — „semiotyczność” estetycznego doświadczenia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.5

AbstractDownload articleDownload article

aesthetic experience, abject, semiotic, subconscious, conceptualism, doświadczenie estetyczne, abiekt, semiotyczność, nieświadomość, konceptualizm

Performative character of aesthetics

AbstractDownload articleDownload article

aesthetics, aesthetics of popular art, aesthetic experience, artistic values, aesthetic values, fine arts, institutional art, aesthetic art, defining art, absolute art, anti-art

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout