Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Typy wypowiedzi intonacyjnych w języku litewskim

AbstractDownload articleDownload article

intonation system, intonation contours, intonation center, syntagmatic segmentation, pause, functional possibilities, representational, expressive (emotional), appelative, affect making, stylistic functions

Любовный аффект в ранней лирике Рюрика Ивнева

AbstractDownload articleDownload article

R. Ivnev, love affect, “untold”, modernism/neomodernism, R. Iwniew, miłosny afekt, „niewyrażalne”, modernizm/neomodernizm

La “provocación afectiva” en el teatro de Eduardo Pavlovsky

AbstractDownload articleDownload article

theatre, Pavlovsky, affective provocation

„Nie tańczysz sama przed lustrem. Oni na ciebie patrzą!”. Taniec brzucha jako afektywna strategia uczestnictwa w kulturze w filmie „Czerwony jedwab”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.20.12

AbstractDownload articleDownload article

belly dance in the film, affective participation in culture, subjectivity, power of gaze

Czytając (Recenzja: Rita Felski, „Literatura w użyciu”, przeł. Joanna Borkowska et al., Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2016, ss. 170)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.22.9

Download articleDownload article

fenomenologia czytania, amerykańska teoria literatury, afekty, estetyka recepcji, phenomenology of reading, American theory of literature, affects, aesthetic of reception

Obrada motiva smrti u nastavi književnosti

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.52

AbstractDownload articleDownload article

the motif of death, affection, empathy, the methodology of teaching literature, мотив смерти, аффект, эмпатия, методика преподавания литературы

Narrating Chaos: Theresa Hak Kyung Cha’s "DICTEE" and Korean American Fragmentary Writings

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0301-7966.57.2

AbstractDownload articleDownload article

Korean American literature, affect, chaos narrative, fragmentary writing, Theresa Hak Kyung Cha, DICTEE

Sociopaths as Antiheroes of Streaming Media

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0301-7966.57.7

AbstractDownload articleDownload article

antihero, empathy, affective disposition theory, streaming media, enjoyment, antisocial personality disorder

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout