Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 1234567 > >>

Tabloidowe nagłówki — retoryka i obraz rzeczywistości

AbstractDownload articleDownload article

rhetoric, tabloid, headlines, content analysis

Zur Nützlichkeit von konfrontativen deutsch-polnischen Untersuchungen beim Erstellen der Schulwörterbücher für das Sprachenpaar Deutsch-Polnisch

AbstractDownload articleDownload article

zweisprachige Schulwörterbücher, konfrontative Untersuchungen, lexikographische Werkstatt, bilingual learner dictionaries, comparative analysis, workshop on lexicography

Las imágenes de Dios y del Hombre en Salmos: un análisis discursivo de traducciones de la Biblia en espańol y en neerlandés

AbstractDownload articleDownload article

discourse analysis, person reference, profiling, Bible translations

Z problematyki obrony obligatoryjnej w świetle nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego z dnia 16 września 2011 r.

AbstractDownload articleDownload article

Executive Criminal Code, Code of Criminal Procedure, mandatory defence, conditions, analysis

Мифологизм в романе Дмитрия Липскерова Последний сон разума

AbstractDownload articleDownload article

Lipskerov, mythologism, dream, psychoanalysis, metamorphosis, reincarnation

Przeplatanie się motywów śmierci i snu w powieści Jana Balabána Zeptej se táty

AbstractDownload article

Jan Balabán, death, dream, religion, psychoanalysis, biblical symbolism

Analiza kontrastywna strategii „agenda setting” w polskim dzienniku „Fakt” i niemieckim „Bild”

AbstractDownload articleDownload article

contrastive analysis, strategy of agenda setting, journalism, tabloid

Niemiecka lingwistyka dyskursu — próba bilansu i perspektywy

AbstractDownload articleDownload article

German discourse linguistics, methods of discourse analysis, linguistic discourse analysis, discourse according to Foucault

Francuska analiza dyskursu i jej recepcja w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

discourse, French discourse analysis, reception, confrontation of the Polish and the French visions of discursivity

Badania dyskursu publicznego w świetle stylistyki polskiej — tradycja, teraźniejszość, perspektywy

AbstractDownload articleDownload article

public discourse, discourse analysis, critical discourse analysis, language in social communication

Zastosowanie metod językoznawstwa korpusowego i lingwistyki kwantytatywnej w analizie dyskursu

AbstractDownload articleDownload article

quantitative linguistics, corpus linguistics, discourse analysis, corpus, research method

Dyskurs o badaniach nad dyskursem w Niemczech

AbstractDownload articleDownload article

quantitative linguistics, corpus linguistics, discourse analysis, corpus, research method

Go to page: 1234567 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout